CONTACT/GET IN TOUCH

e-mail: info@addomed.hr

phone: 00 385 99 20 20 221

address: Vrapcanska putina 41; 10090 Zagreb; Croatia

ADDOMED D.O.O. za usluge i savjetovanje, Zagreb

Bank/IBAN: HR0624840081107334005

Account Number/BR RACUNA 1107334005 Raiffeisen Bank Austria dd

SWIFT: RZBHHR2X

OIB: 89129910388 

 

Matični broj:  4386043; MBS:  080971495, Trgovački sud u Zagrebu; Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti;

Director/Direktor: BOŽENA SUČIĆ